Skip to main content

Privé NL

Rust in het gezin

Wil jij terug rust in je gezin? Wil jij terug grip op je leven en dit van je kinderen? Wil jij hulp voor je kind of jongere met ASS? Wens jij handvatten om het leven van je jongere met A.S.S makkelijker te maken? Kom dan langs voor een intakegesprek, dan kijken we samen hoe we jou (of je kind) kunnen helpen en begeleiden naar een leven met meer rust en minder stress.

Om dit te bereiken proberen we eerst meer inzicht te krijgen in de aard van het autisme bij je kind. Vervolgens gaan we aan de slag met de methode “meer rust, minder stress” om de stressfactoren en -oorzaken te analyseren. In de volgende stap zoeken we samen naar oplossingen om zo terug het hoofd te kunnen bieden aan de stress van het dagelijkse leven. Ook structuur en communicatie komen tijdens onze coachingsgesprekken aan bod. Uiteindelijk kijken we hoe we hierna een terugval kunnen vermijden.

Hoe ga ik te werk?

  1. Intakegesprek: Wat is de vraag, wat is het gewenst resultaat. Indien nodig in samenspraak met de ouders.
  2. 1 op 1 sessies. Aantal sessies en plan van aanpak worden bepaald tijdens het intakegesprek, 7 tot 10 sessies zijn voldoende, naargelang de vraag. Coachingsessies zijn heel interactief, vaak worden ook actiepunten meegegeven.
  3. Regelmatig overleg en terugkoppeling.
  4. Afronding.
  5. Na het afgesproken aantal weken/maanden kleine review, opvolging om te checken of alles verloopt zoals verwacht.

Contact

Behoort u tot een bedrijf en wenst u hulp bij het begeleiden en helpen met uw medewerker(s) met ASS, of ben je werknemer en wens je hulp naar meer rust en minder stress?

Ben je ouder van of (jong)volwassene met ASS en wens je hulp naar meer rust en minder stress?

Neem dan contact op: